Thắt lưng da cá sấu mặt thắt lưng khảm viền cổ điển - dây da cá sấu nâu đỏ

690,000 VND