CLASSIC RACER JACKET - ÁO DA BÒ CỔ TRÒN GÂN DỌC - S2018 (2003B40) S2019 (2003B4019)

4,200,000 VND


2003B40
Áo khoác da bò cổ tròn gân dọc mã 101245011BL2018 ,nằm trong bộ sưu tập "Dreamer in Urban Life", bộ sưu tập áo da Fall - Winter 2019 Ftt Leather Jacket Collection". FTT LEATHER hướng dần đến thiết kế cổ điển nhất và truyền thống nhất của áo
  • S2018 Mã 2003B40

    S2018 Mã 2003B40

    4,200,000 VND
  • S2019 Mã 2003B40

    S2019 Mã 2003B40

    4,500,000 VND