Mặt thắt lưng - MS MCU18V

320,000


MCU18V
Dây thắt lưng rời hay dây thắt lưng nam với mẫu mã đa dạng. Dây thắt lưng gồm có các loại dây thắt lưng da bò, dây thắt lưng da dê, dây thắt lưng da đà điểu, dây thắt lưng hàng hiệu Levis, Versace, Gucci