Mặt thắt lưng - MS MCU18T

320,000


MCU18T
Mặt thắt lưng rời hay mặt thắt lưng nam với mẫu mã đa dạng. Mặt thắt lưng gồm có các loại mặt thắt lưng kim, mặt thắt lưng trượt, mặt thắt lưng khóa trượt, mặt thắt lưng Levis, Versace, Gucci