MẶT THẮT LƯNG - MS: TL10

Liên hệ


TL10
Mặt thắt lưng rời hay mặt thắt lưng nam với mẫu mã đa dạng. Mặt thắt lưng gồm có các loại mặt thắt lưng kim, mặt thắt lưng trượt, mặt thắt lưng khóa trượt, mặt thắt lưng Levis, Versace, Gucci