CLASSIC RACER JACKET - ÁO DA BÒ CỔ TRÒN GÂN DỌC 101145011BL - 2018 - U5

4,500,000 VND


101145011BL
Áo khoác da bò cổ tròn gân dọc mã 101245011BL2018 ,nằm trong bộ sưu tập "Dreamer in Urban Life", bộ sưu tập áo da Fall - Winter 2019 Ftt Leather Jacket Collection". FTT LEATHER hướng dần đến thiết kế cổ điển nhất và truyền thống nhất của áo
  • S2018

    S2018

    4,500,000 VND