MẶT THẮT LƯNG - MS: TL1

110,000


TL1
Mặt thắt lưng rời hay mặt thắt lưng nam với mẫu mã đa dạng. Mặt thắt lưng gồm có các loại mặt thắt lưng kim, mặt thắt lưng trượt, mặt thắt lưng khóa trượt, mặt thắt lưng Levis, Versace, Gucci